Giấy phép an ninh trật tự

Giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2021

Giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2021 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện và có tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội. Và […]

Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ làm giấy chứng nhận an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú

Dịch vụ làm giấy chứng nhận an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú Dịch vụ lưu trú là hoạt động kinh doanh cung cấp các cơ sở lưu trú ngắn hạn cho những người có nhu cầu (công tác, du lịch…). Ngoài ra, kinh doanh dịch vụ lưu trú còn bao gồm cả […]

Giấy phép an ninh trật tự

Làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho tiệm cầm đồ

Làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho tiệm cầm đồ Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Theo nghị định […]

Giấy phép kinh doanh khách sạn

Dịch vụ xin giấy phép 1 sao cho khách sạn tại Tp HCM

Dịch vụ xin giấy phép 1 sao cho khách sạn tại Tp HCM Kinh doanh nhà nghỉ, khách rạn, resort là một ngành chưa bao giờ hết “hot” vì mang lại rất nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Xin giấy phép 1 sao cho khách sạn là thủ tục cuối cùng đẻ hoàn tất […]

Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2020

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2020 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự  áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, […]

Giấy phép kinh doanh khách sạn

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giấy phép cho khách sạn hoạt động

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giấy phép cho khách sạn hoạt động Kinh doanh loại hình khách sạn được xem là hoạt động kinh doanh không bao giờ lỗi thời khi mà nhu cầu du lịch ngày một tăng cao. Khi nhu cầu càng cao thì yêu cầu của khách du lịch cũng từ đó […]

Giấy phép an ninh trật tự

Thực hiện giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ bảo vệ tại Tp HCM

Thực hiện giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ bảo vệ tại Tp HCM Bảo vệ là người phụ trách giữ gìn an toàn cho một cơ quan hay một nhân vật. Người bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của một cá nhân hay một pháp nhân […]

Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn

Dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn Theo nghị đinh Số: 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì đối với các dịch vụ lưu trú như khách sạn bắt buộc doanh nghiệp phải […]

Giấy phép an ninh trật tự

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho các ngành nghề có điều kiện

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho các ngành nghề có điều kiện Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là những ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu […]