Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Mẫu giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho doanh nghiệp

Mẫu giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho doanh nghiệp Kinh doanh bán rượu là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và nằm trong danh mục hạn chế kinh doanh. Do vậy, các doanh nghiệp phải thực hiện xin giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu cho doanh nghiệp

Cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu cho doanh nghiệp Giấy phép bán buôn rượu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho thương nhân có đầy đủ điều kiện kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh đó. Cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu cho […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Xin giấy phép bán rượu cho nhà hàng nhanh nhất

Xin giấy phép bán rượu cho nhà hàng nhanh nhất Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các […]

giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tại quận 2 theo Nghị định mới nhất

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tại quận 2 theo Nghị định mới nhất Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Và giấy phép bám lẻ rượu là […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định vấn đề pháp lý cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện – kinh doan rượu. Nghị định đưa ra và bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện thì mới được kinh doanh rượu trên thị trường. Giấy phép […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu theo Nghị định mới nhất

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu theo Nghị định mới nhất Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về việc doanh nghiệp phải thực hiện giấy phép phân phối rượu mới có quyền nhập khẩu rượu và phân phối cho các cơ sở kinh doanh khác ở trong nước. Tuy nhiên, việc xin giấy phép […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Cấp giấy phép bán buôn rượu cho doanh nghiệp

Cấp giấy phép bán buôn rượu cho doanh nghiệp Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol). Rượu […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho khách sạn quận 5

Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho khách sạn quận 5 Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng. Kinh doanh […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Điều kiện xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng

Điều kiện xin giấy phép bán lẻ rượu  cho cửa hàng Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. […]

Giấy Phép Rượu, giấy phép rượu, bia, thuốc lá

Hướng dẫn xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng quận 7

Hướng dẫn xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng quận 7 Điều kiện xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. Có quyền sử dụng hợp […]