Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cùng C.A.O Media

Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cùng C.A.O Media

Cháy nổ gây thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng con người, để lại hậu quả và gánh nặng cho xã hội. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ sở sản xuất – kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp.. Pháp luật có quy định cụ thể về các đối tượng phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Chính vì vậy, C.A.O Media là công ty chuyên tư vấn cho quý khách những vấn đề pháp lý liên quan đến quy định cũng như thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy một cách đầy đủ và chính xác.

Cùng tìm hiểu về khái niệm của phòng cháy và chữ cháy

PCCC ( phòng cháy chữa cháy) là tổng hợp của mọi công tác liên quan tới việc phòng cháy và chữa cháy. Nhằm thực hiện mọi công tác phòng ngừa và giảm thiểu tối đa do cháy nổ gây ra. Giảm tác hại về tính mạng và tài sản của đơn vị. Việc PCCC đi đầu từ ý thức phòng cháy của mỗi cá nhân con người rồi tới các biện pháp chữa cháy hiệu quả, phù hợp trong khu vực có nguy cơ xảy ra cháy. 

Ý nghĩa của công tác phòng cháy và chữa cháy

 • Chủ động nắm bắt tình huống lúc với cháy xảy ra
 • Cả cộng đồng cùng thực hành phòng cháy và chữa cháy
 • Giúp hạn chế tác hại của cháy về tính mạng và tài sản

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Đối với một số ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về giấy phép PCCC; để có thể xin được giấy chứng nhận này bắt buộc các doanh nghiệp; tổ chức; cá nhân cần có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy phép PCCC. Chính vì vậy, C.A.O Media tư vấn cho Quý khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến quy định cũng như thủ tục xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy một cách đầy đủ và chính xác.

Căn cứ vào pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 •  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013
 •  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 •  Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Đối tượng phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Đối tượng phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định tại khoản 1 điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an gồm:
 •  Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy
 •  Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
 •  Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy; nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất; hàng nguy hiểm về cháy; nổ
 •  Người chỉ huy tàu thủy; tàu hỏa; tàu bay; người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
 •  Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 •  Các cá nhân khác có yêu cầu.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân; đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3:

+ Trường hợp cơ quan; tổ chức; cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá nhân; tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo lịch kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn; cứu hộ cấp tỉnh.
+ Trường hợp cơ quan; tổ chức; cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện và cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân; tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và làm bài kiểm tra giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Bước 4: 

Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ; cá nhân; tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
 
“Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện tại C.A.O Media”
Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cùng C.A.O Media
Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Ảnh C.A.O Media)

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

 •  Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện.
 •  Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện.
 •  Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.
Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ gồm:
 •  Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện.
 •  Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.
Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).
Xem thêm bài viết:

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

 •  Thời gian làm việc: 12 – 15 ngày làm việc.
 •  Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC có thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp, hết thời hạn này phải được huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.
 •  Cơ quan thực hiện: Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.

Mức xử phạt không có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Theo quy định của Điều 43 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi: Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Và phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Công ty TNHH DV Tư Vấn Truyền Thông C.A.O

Là một trong những công ty được nhiều người biết đến với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn dày kinh nghiệm; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng với mối quan hệ thân thiết với cơ quan nhà nước; C.A.O Media luôn cam kết cung cấp cho khác hàng những dịch vụ chất lượng và độ tin cậy cùng các giải pháp toàn diện; sáng tạo cho các vấn đề của quý khách hàng.

Với quy trình làm việc trình tự và khoa học; chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi hợp tác với chúng tôi để thực hiện giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thông tin liên hệ nhà C.A.O Media

Trên đây là những thông tin về thủ tục thực hiện giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện dịch vụ TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG – UY TÍN.

Liên hệ C.A.O Media qua số điện thoại: 0903 145 178 hoặc gửi về địa chỉ email tuvan2@tuvangiayphepcao.com để được cung cấp thông tin chính xác nhất.

♦ Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *