Giấy phép môi trường

Dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường nhanh nhất

Dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường nhanh nhất Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng; thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi […]

Giấy phép an ninh trật tự, Giấy phép kinh doanh khách sạn, Giấy phép môi trường

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh khách sạn tại Tp HCM

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh khách sạn tại Tp HCM Để một khách sạn được kinh doanh hợp pháp và đầy đủ pháp lý thì chủ khách sạn cần tiến hành xin giấy phép kinh doanh khách sạn và tất cả các giấy phép con cho khách sạn đó. C.A.O Media thực hiện […]

Giấy phép môi trường, Uncategorized

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Thủ tục xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thực phẩm Giấy phép môi trường là giấy do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép tổ chức, các nhân được quyền thực hiện một số hoạt dộng bảo vệ môi trường nào đó, đến […]