Giấy phép kiểm dịch

Dịch vụ đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu tại TPHCM

Dịch vụ đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu tại TPHCM Tất cả các sản phẩm thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều cần phải thực hiện kiểm định hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thủ tục kiểm định hàng […]

Giấy phép kiểm dịch, Uncategorized

Tại sao phải đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu?

Tại sao phải đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu? Tất cả các sản phẩm thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều cần phải thực hiện kiểm định hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thủ tục kiểm định hàng […]

Giấy phép kiểm dịch, Uncategorized

Dịch vụ đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu tại C.A.O Media

Dịch vụ đăng ký kiểm tra thực phẩm đủ điều kiện nhập khẩu tại C.A.O Media Tất cả các sản phẩm thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều cần phải thực hiện kiểm định hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thủ tục […]

Giấy phép kiểm dịch, Uncategorized

Dịch vụ thực hiện giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) tại C.A.O Media

Dịch vụ thực hiện giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) tại C.A.O Media Là một trong những loại giấy tờ cần thiết trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) vô cùng quan trọng.  Với hàng nhập khẩu, có liên quan hoặc có nguồn gốc […]