Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Điều kiện xin giấy phép tổ chức khuyến mại cho doanh nghiệp

Điều kiện xin giấy phép tổ chức khuyến mại cho doanh nghiệp Để sản phẩm được đưa đến khách hàng nhanh hơn thì các chương trình quảng cáo, tổ chức khuyến mại được doanh nghiệp rất chú trọng vì nó như là bước đệm đầu tiên để khách hàng biết đến sản phẩm của công […]

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng Mỗi sản phẩm được quảng cáo trên poster, báo chí, tờ rơi, báo mạng, quảng cáo truyền hình, truyền thanh,… đều phải xin giấy phép quảng cáo tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức […]

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn […]

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Quy định xin giấy phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng

Giấy phép quảng cáo là gì? Giấy phép quảng cáo là một trong những thủ tục chính khi doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa sản phẩm mình tới gần hơn với người tiêu dùng. Cơ sở pháp lý quy định xin giấy phép […]

Giấy phép quảng cáo thực phẩm, Uncategorized

Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng trong Tp.HCM Bộ Y Tế Việt Nam định nghĩa thực phẩm chức năng: là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng […]