Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ làm giấy chứng nhận an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú

Dịch vụ làm giấy chứng nhận an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú Dịch vụ lưu trú là hoạt động kinh doanh cung cấp các cơ sở lưu trú ngắn hạn cho những người có nhu cầu (công tác, du lịch…). Ngoài ra, kinh doanh dịch vụ lưu trú còn bao gồm cả […]

Giấy phép an ninh trật tự

Làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho tiệm cầm đồ

Làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho tiệm cầm đồ Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Theo nghị định […]

Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2020

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự mới nhất 2020 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự  áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, […]

Giấy phép kinh doanh khách sạn

Điều kiện để xin giấy phép tiêu chuẩn khách sạn 2 sao

Điều kiện để xin giấy phép tiêu chuẩn khách sạn 2 sao Căn cứ vào TCVN 4391:2015 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố về xếp hạng […]

Giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn

Dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn Theo nghị đinh Số: 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì đối với các dịch vụ lưu trú như khách sạn bắt buộc doanh nghiệp phải […]

Giấy phép an ninh trật tự

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho các ngành nghề có điều kiện

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho các ngành nghề có điều kiện Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là những ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu […]

Giấy phép an ninh trật tự

Điều kiện để được cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn

Điều kiện để được cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, […]

Giấy phép kinh doanh khách sạn

Thời gian hiệu lực các giấy phép kinh doanh khách sạn

Thời gian hiệu lực các giấy phép kinh doanh khách sạn Kinh doanh khách sạn là loại hình kinh doanh có điều kiện, ngoài việc thực hiện đăng ký kinh doanh thì khách sạn phải có đầy đủ các loại giấy phép con mới có thể được kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với […]

Giấy phép an ninh trật tự

Thực hiện xin giấy phép an ninh trật tự tại công an thành phố

Thực hiện  xin giấy phép an ninh trật tự tại công an thành phố Theo nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự có quy định rõ; các doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê cần thực hiện thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự tại […]