Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm tự do cho găng tay

Thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm tự do cho găng tay Giấy phép lưu hành găng tay là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Làm certificate of free sale để đưa sản phẩm ra nước ngoài

Làm certificate of free sale để đưa sản phẩm ra nước ngoài Certificate of free sale để đưa sản phẩm ra nước ngoài hay còn gọi là giấy chứng nhận lưu hành tự do. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Dịch vụ làm certificate of free sale tại Long An

Dịch vụ làm certificate of free sale tại Long An Giấy Certificate of Free Sale hay còn gọi là giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Thủ tục xin giấy CFS tại cục bảo vệ thực vật

Thủ tục xin giấy CFS tại cục bảo vệ thực vật CFS là chữ viết tắt của Certificate of Free Sale. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Đăng ký certificate of free sale cho sản phẩm xuất khẩu

Đăng ký certificate of free sale cho sản phẩm xuất khẩu Đăng ký certificate of free sale cho sản phẩm xuất khẩu hay còn gọi là đăng ký giấy phép lưu hành tự do – CFS được thực hiện theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2010. Quyết định này quy định […]