Giấy phép kinh doanh khách sạn

Hướng dẫn xin giấy phép tiêu chuẩn 2 sao cho khách sạn

Hướng dẫn xin giấy phép tiêu chuẩn 2 sao cho khách sạn Đăng ký giấy phép kinh doanh khách sạn tiêu chuẩn 2 sao là một thủ tục hành chính khá phức tạp. Khách sạn phải đạt tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn […]

Giấy phép kinh doanh khách sạn

Xin giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn uy tín nhất tại Tp HCM

Xin giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn uy tín nhất tại Tp HCM Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 hướng dẫn khách sạn thực hiện giấy phép để đủ điều kiện gắn sao. Mỗi khách sạn phải thực hiện giấy phép tiêu chuẩn […]