Giấy phép kinh doanh khách sạn

Hướng dẫn xin giấy phép tiêu chuẩn 2 sao cho khách sạn

Hướng dẫn xin giấy phép tiêu chuẩn 2 sao cho khách sạn Đăng ký giấy phép kinh doanh khách sạn tiêu chuẩn 2 sao là một thủ tục hành chính khá phức tạp. Khách sạn phải đạt tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn […]