Mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm theo quy định

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm theo quy định Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy số hoặc dãy chữ và số sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để máy […]

Mã số mã vạch

Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch tại C.A.O Media

Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch tại C.A.O Media Mã số – Mã vạch là hình thức quản lý hiệu quả và quảng cáo sản phẩm miễn phí trên thị trường. Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được cấp tại Tổng cục đo lường chất lượng, […]