Dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường nhanh nhất

Dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường nhanh nhất

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng; thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường các nguồn tác động đến môi trường dự án; được đánh giá chi tiết từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường

C.A.O Media mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ trọn gói xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường với thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng.

Hồ sơ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

 • Đơn xin xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 01 bản (bản chính).
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó: 01 bản (bản sao).
 • Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trước đó: 01 bản (bản sao có chứng thực).
 • Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh ;hoặc báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án; hồ sơ mặt bằng sử dụng đất: 01 bản (bản chính).
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của dự án: 01 bộ.
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án bằng tiếng Việt: 03 bộ (nếu dự án nằm trên phạm vi từ 02 huyện; thành phố trở lên; UBND cấp huyện; thành phố nơi xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi UBND huyện; thành phố có liên quan 01 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận).
C.A.O Media thực hiện xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường (Ảnh C.A.O)

Trình tự xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Nộp hồ sơ: 

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi xác định chưa đầy đủ theo quy định.

Kiểm tra hồ sơ: 

 • Tổng cục Môi trường xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản thông báo gửi tổ chức; cá nhân để hoàn thiện.

Tổ chức thẩm định cấp giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

 • Tổng cục Môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường ; trường hợp cần thiết; tiến hành lấy mẫu; phân tích; tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định; Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

C.A.O Media thực hiện giấy phép cam kết bảo vệ môi trường chỉ 25 ngày làm việc, chi phí cạnh tranh. Gọi C.A.O 0903145178 để được hướng dẫn chi tiết hơn tất cả các dịch vụ xin giấy phép tại C.A.O Media nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *