Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu ở TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu ở TP. Hồ Chí Minh Để kiểm soát hoạt động kinh doanh và mặt mặt hàng sản phẩm có hại cho sức khoẻ thuộc nhóm mặt hàng kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp bán rượu trực tiếp cho người tiêu dùng bắt buộc phải có giấy […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Đăng ký bán lẻ rượu tại cửa hàng tiện lợi như thế nào?

Đăng ký bán lẻ rượu tại cửa hàng tiện lợi như thế nào? Cửa hàng tiện lợi là một loại hình doanh nghiệp bán lẻ quy mô nhỏ với sản phẩm là một loạt các mặt hàng hàng ngày như cửa hàng tạp hóa, đồ ăn, bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm ăn liền, đồ […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Chi tiết thủ tục đăng ký giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu 

Chi tiết thủ tục đăng ký giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu  Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm rượu và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Thông tin liên quan đến đăng ký giấy phép bán lẻ rượu tại Tp Hồ Chí Minh 

Thông tin liên quan đến đăng ký giấy phép bán lẻ rượu tại Tp Hồ Chí Minh  Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng căn cứ vào quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm rượu và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các […]

Giấy phép kinh doanh rượu, Uncategorized

Theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Quận Tân Bình 

Theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Quận Tân Bình  Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Bán lẻ rượu là một […]

Giấy phép kinh doanh rượu, Uncategorized

Điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Tp.HCM theo quy định

Điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Tp.HCM theo quy định Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Bán lẻ rượu là một quá trình của kinh doanh […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 11

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 11 Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 11 căn cứ vào quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm rượu và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 8

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 8 Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 8 căn cứ vào quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm rượu và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều […]

Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 5

Dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 5 Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng quận 5 căn cứ vào quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm rượu và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều […]