Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Thủ tục xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Giấy phép môi trường là giấy do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép tổ chức, các nhân được quyền thực hiện một số hoạt dộng bảo vệ môi trường nào đó, đến thời điểm hiện nay

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng, thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường các nguồn tác động đến môi trường dự án được đánh giá chi tiết từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường này hầu hết doanh nghiệp chưa nắm rõ về thủ tục, hồ sơ cũng như các quy định của nhà nước ban hành. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau mong rằng một phần giải đáp thắc mắc Quý doanh nghiệp…

Đối tượng cần giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

  • Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định ở khoản 1 điều 12 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và không có một  trong các văn bản sau: quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường,quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
  • Cơ sở cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tư vấn hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường

Căn cứ cơ sở cứ pháp lý

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
  • Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19)
  • Thông tư 27/2015/TT- BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thành phần hồ sơ giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

  • Bản kế hoạch bảo vệ môi trường ( 03 bản )
  • Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ cơ sở ( 01 bản )
  • Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
  • Kết quả hình ảnh cho lập kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Giấy cam kết bảo vệ môi trường

C.A.O Media triển khai nhanh chóng cho khách hàng giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian đi lại. Hổ trợ tư vấn dịch vụ cam kết bảo vệ môi trường. Liên hệ ngay 0903145178 để được giải đáp mọi thắc mắc có liên quan giấy phép cam kết bảo vệ môi trường cũng như các dịch vụ hiện có ở C.A.O chúng tôi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *