Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 12

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 12 Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 8

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 8 Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 7

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 7 Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 3

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 3 Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 2

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Quận 2 Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Bình Thạnh

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở tại Bình Thạnh Giấy phép an toàn thực phẩm được xem là chìa khóa để mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề thực phẩm được đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Được xem là ngành nghề có điều kiện nên cơ quan […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Điều kiện xin giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bún tươi

Điều kiện xin giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bún tươi Bún tươi là loại thực phẩm dạng sợi tròn, trắng mềm, được làm từ tinh bột gạo tẻ, tạo sợi qua khuôn và được luộc chín trong nước sôi. Là một nguyên liệu, thành phần chủ yếu để chế biến nhiều […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Hướng dẫn làm giấy phép an toàn thực phẩm mới nhất 2020

Hướng dẫn làm giấy phép an toàn thực phẩm mới nhất 2020 Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm cần thực hiện những thủ tục nào để đảm bảo sự hợp pháp trong quá trình kinh doanh? Đó là câu hỏi được doanh nghiệp đặt đến cho C.A.O nhiều nhất trong năm vừa qua. […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP)

Xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một phần thiết yếu trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn hiểu quả nhằm đáp ứng và duy trì cho bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo nghị […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước yến

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước yến Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản […]