Thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BCT quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. 
Kinh doanh thuốc lá điếu, xì gà là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hôm nayC.A.O Media sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà một cách nhanh chóng, trọn gói và chính xác. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2014/TT- BCT quy định:

Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để tiêu thụ ở thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trường Bộ Cồng Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

“Thuốc lá điếu, xì gà” là sản phẩm thuốc lá được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá và được dùng để hút.

Nguyên tắc quản lý nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?

Theo Điều 5 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định:

Về nguyên tắc sản phẩm thuốc lá; trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước thống nhất quản lý nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phù hợp với cam kết về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

– Phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO về cơ chế thương mại nhà nước; chỉ thương nhân được Bộ Công Thương chỉ định mới được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Điều 6 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định: Bộ Công Thương chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước.

Theo quy định trên; nếu Quý khách hàng là thương nhân tức là bạn có đăng kí kinh doanh hoạt động một cách độc lập và thường xuyên thì mới được nhập về nhé.

“Mẫu giấy phép thuốc lá đang được lưu hành tại Việt Nam do C.A.O Media thực hiện đăng ký”

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?
Giấy phép bán lẻ thuốc lá do Phòng kinh tế cấp (Ảnh C.A.O Media)

Yêu cầu đối với nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà như thế nào?

Theo Điều 7 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định:

– Thuốc lá điếu; xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam; phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

– Thuốc lá điếu; xì gà nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường trong nước phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về mua bán sản phẩm thuốc lá.

nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn; hợp quy hoặc công bố phù họp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối với sản phẩm thuốc lá điếu; xì gà được sản xuất trong nước.

-Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu; xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thưong nhân phải gửi mẫu thuốc lá điếu; xì gà nhập khẩu đến cơ quan; tổ chức có chức năng phân tích; kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn; tiêu chuẩn hoặc các quy định an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

– nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa. Ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì.

Nếu bạn thỏa mãn tất cả các yêu cầu về sản phẩm được nêu trên thì bạn được nhập thuốc là điếu; xì gà. hơn nữa bạn phải là thương nhân theo quy định của pháp luật.

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà được quy định như thế nào?

Theo Điều 8 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định:

– Khi làm thủ tục nhập khẩu; ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải quan; thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan.

+ 01 bản chính Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu; xì gà do Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương xác nhận.

+ 01 bản công bố hợp quy (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); hoặc 01 bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm (bản sạo có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu; xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà thương nhân phải gửi mẫu đến cơ quan; tổ chức có chức năng phân tích – kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu.

+ Phải xuất trình thêm 01 Giấy chứng nhận phân tích mẫu (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

+ Thuốc lá điếu; xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự động?

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự động; thì bạn cần làm như sau:

Điều 9 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định:

– Trước khi làm thủ tục nhập khẩu; thương nhân gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ tự động về Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà: 02 bản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (xem Phụ lục trang 133).

+ Hợp đồng nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

+ Hóa đơn thương mại: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

+ Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

Thời gian làm việc và thời hạn hiệu lực của đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

– Trong vòng 05 ngày làm việc.

– Thời hạn hiệu lực thực hiện của Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà là 30 ngày, kể từ ngày Đơn được xác nhận.

Chế độ báo cáo thuế nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

Điều 10 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định

– Trong 15 ngày đầu của quý kế tiếp; thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu; xì gà phải gửi về Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương; báo cáo bằng văn bản tình hình nhập khẩu tự động thuốc lá điếu; xì gà của quý trước đó. Trong đó nêu rõ: chủng loại; số lượng; trị giá nhập khẩu; giá bán; và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới theo mẫu quy định; tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm; thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu; xì gà phải báo cáo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (thay cho báo cáo quý in) tình hình nhập khẩu 03 quý và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.

Thuốc lá và xì-gà hiện giờ chịu mức thuế nhập khẩu 150% của giá nhập khẩu đã bao gồm chi phí; bảo hiểm và cước phí hàng hóa (CIF) áp dụng cho thuế suất “tối huệ quốc” của WTO. Với các nước không phải là thành viên WTO, thuế xuất là 225% của giá nhập khẩu

 • Thuế nhập khẩu, thuế này chỉ áp dụng khi thuốc lá; hoặc nguyên liệu được nhập từ thị trường ngoài nước.
 • Từ năm 1990 đến tháng 1/2007, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu thuốc lá và xì gà; do Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2007; nên thị trường nhập khẩu trở nên rộng mở hơn.
 • Tháng 1/2007, Việt Nam dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cho giai đoạn 3 năm (2007-2009). Trong giai đoạn đó; thuốc lá và xì gà chỉ có thể được nhập khẩu thông qua Công ty quốc doanh Vinataba.
 • Từ tháng 1/2010, Chính phủ xem xét lại chính sách này; và cho phép các xí nghiệp quốc doanh khác nhập khẩu các sản phẩm thuốc lá điếu và xì gà.

Dịch vụ thực hiện xin giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà tại C.A.O Media

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về hồ sơ; và thủ tục thực hiện xin giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép;
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa có kết quả kiểm nghiệm theo yêu cầu; hoặc chưa có các giấy phép con; C.A.O Media sẽ hỗ trợ thực hiện các giấy phép cho khách hàng.
 • Tiếp nhận hồ sơ có sẵn từ khách hàng và kiểm tra tính pháp lý.
 • Soạn hồ sơ xin các loại giấy phép; và gửi đến khách hàng ký tên và đóng dấu.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Theo dõi hồ sơ đã nộp tại cơ quan cho đến khi có kết quả hồ sơ đạt.
 • Đại diện khách hàng nhận các loại giấy phép; và giao tận nơi cho doanh nghiệp.
 • Hoàn thành dịch vụ và tư vấn hậu kiểm (nếu có).

Công ty TNHH DV Tư Vấn Truyền Thông C.A.O

Là một trong những công ty được nhiều người biết đến với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn dày kinh nghiệm; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng với mối quan hệ thân thiết với cơ quan nhà nước; C.A.O Media luôn cam kết cung cấp cho khác hàng những dịch vụ chất lượng và độ tin cậy cùng các giải pháp toàn diện; sáng tạo cho các vấn đề của quý khách hàng.

Với quy trình làm việc trình tự và khoa học; chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi hợp tác với chúng tôi để thực hiện xin giấy phép và thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại C.A.O Media

Trên đây là những thông tin về thủ tục thực hiện thủ tục và xin giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo quy định. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện dịch vụ TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG – UY TÍN.

Liên hệ C.A.O Media qua số điện thoại: 0903 145 178 hoặc gửi về địa chỉ email tuvan2@tuvangiayphepcao.com để được cung cấp thông tin chính xác nhất.

>>> Chủ đề liên quan:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *