Thành lập doanh nghiệp

Thực hiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Tp HCM

Thực hiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Tp HCM Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Mỗi doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động đều phải làm thủ tục pháp lý […]

Thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh […]

Thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần theo đúng quy định

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần theo đúng quy định Công ty cổ phần là một công ty, một nhóm người hoặc một tổ chức được ủy quyền hoạt động như một thực thể duy nhất (hợp pháp là một người) và được công nhận bởi pháp luật. Pháp luật công nhận […]

Thành lập doanh nghiệp

Đăng ký giấy phép kinh doanh nhanh nhất tại Tp HCM

Đăng ký giấy phép kinh doanh nhanh nhất tại Tp HCM Nhằm quản lý các công việc kinh doanh của doanh nghiệp và thương nhân một cách dễ dàng và hiệu quả, Nhà nước bắt buộc doanh nghiệp phải hoàn thành một trong những thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy giấy phép […]

Công bố chất lượng sản phẩm, Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng, Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm, Giấy Phép Lưu Hành Sản Phẩm - CFS, Giấy phép lưu hành tự do - CFS, Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài

Dịch vụ xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài đang là mối lo chung của các doanh nghiệp có sản phẩm muốn xuất khẩu ra thị trường thế giới. Với nhu cầu hội nhập thương mại mà ngày nay hàng hóa sản […]

Thành lập doanh nghiệp

Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Những điểm cần chuẩn bị trước khi đăng ký giấy phép kinh doanh Lựa chọn loại hình kinh doanh Chuẩn bị bản sao y công chứng CMND hoặc hộ chiếu các thành viêc (công ty TNHH), các cổ đông (đối với loại hình công […]

Thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tiến hành kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều cá nhân vẫn chưa nắm bắt được […]

Thành lập doanh nghiệp

Quy định xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất

Quy định xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất Cơ sở pháp lý để thực hiện xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất Luật số 06/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21 tháng 11 năm 2007 (Luật Hóa chất) Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 […]

Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác […]