Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho mực đông lạnh nhanh chóng nhất

Xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho mực đông lạnh nhanh chóng nhất Để đảm bảo các sản phẩm thủy hải sản sau khi đánh bắt xong vẫn giữ nguyên độ tươi ngon khi đến tay khách hàng; người ta sẽ chọn phương pháp động lạnh. Hải sản sau khi đánh bắt sẽ […]