Kiểm nghiệm sản phẩm

Thực hiện kiểm nghiệm nước giặt nhập khẩu

Thực hiện kiểm nghiệm nước giặt nhập khẩu Tất cả các sản phẩm nhập khẩu muốn kinh doanh trên thị trường Việt Nam đều phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng theo đúng quy định nhà nước. Trong đó, thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm là bước đi quan trọng nhất của quá […]

Công bố chất lượng sản phẩm

Chỉ tiêu kiểm nghiệm gạo theo đúng Quy Chuẩn Việt Nam

Chỉ tiêu kiểm nghiệm gạo theo đúng Quy Chuẩn Việt Nam Gạo là sản phẩm thực phẩm sử dụng hàng ngày trong đời sống của người dân, kiểm nghiệm gạo là thủ tục để kiểm soát chất lượng cũng như bước đầu để thực hiện công bố chất lượng gạo để đưa sản phẩm được […]