Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Hồ sơ cần chuẩn bị để mứt cam xin giấy chứng nhận lưu hành tự do

Hồ sơ cần chuẩn bị để mứt cam xin giấy chứng nhận lưu hành tự do Sau khi sản phẩm đã được phát triển và được biết đến nhiều tại thị trường trong nước thì nhiều doanh nghiệp sẽ muốn đẩy mạnh việc xuất khẩu. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào đủ điều kiện […]