Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Hướng dẫn xin giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở nước uống đóng chai tại TPHCM

Hướng dẫn xin giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở nước uống đóng chai tại TPHCM Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm nước uống đóng chai được bày bán, tuy nhiên đối với khách hàng những sản phẩm đã thực hiện xin giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở nước uống đóng chai sẽ là sự […]

Công bố chất lượng sản phẩm

Hướng dẫn thủ tục công bố nước uống đóng chai nhập khẩu

Hướng dẫn thủ tục công bố nước uống đóng chai nhập khẩu Để sản phẩm được lưu hành tại thị trường Việt Nam đầy đủ về mặt pháp lý doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố nước uống đóng chai nhập khẩu cho từng loại sản phẩm tại cơ quan chức […]