Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Điều kiện xin giấy chứng nhận y tế cho sản phẩm mới nhất 2020

Điều kiện xin giấy chứng nhận y tế cho sản phẩm mới nhất 2020 Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân xuất khẩu sản […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Dịch vụ làm health certificate uy tín nhất hiện nay

Dịch vụ làm health certificate uy tín nhất hiện nay Nghị định 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế. […]