Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Uncategorized

Giấy chứng nhận y tế cho hạt dẻ có thời hạn bao lâu

Giấy chứng nhận y tế cho hạt dẻ có thời hạn bao lâu? Giấy chứng nhận y tế do Bộ Y Tế cấp cho những sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo thông tư 52/2015/TT-BYT. Hạt dẻ là sản […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Xin certificate of free sale cho hạt dẻ đơn giản nhất

Xin certificate of free sale cho hạt dẻ đơn giản nhất Tùy vào đơn vị nhập khẩu yêu cầu, doanh nhân có thể chuẩn bị những giấy tờ phù hợp để có thể giúp sản phẩm của mình thông quan một cách dễ dàng. Vậy những giấy tờ mà các nước nhập khẩu yêu cầu […]