Đăng ký bản quyền tác giả, Uncategorized

Những lưu ý khi đăng ký bản quyền logo – thương hiệu mứt dừa non

Những lưu ý khi đăng ký bản quyền logo – thương hiệu mứt dừa non Quyền tác giả là quyền được bảo hộ tự động. Tuy nhiên, để tránh phát sinh tranh chấp về sau, nhà nước khuyến khích người có tác phẩm phải đi đăng ký bảo hộ Quyền tác giả cho tác phẩm […]

Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS, Uncategorized

C.A.O Media thực hiện thủ tục nhập khẩu củ hành, hành tây, củ tỏi tươi cho doanh nghiệp

C.A.O Media thực hiện thủ tục nhập khẩu củ hành, hành tây, củ tỏi tươi cho doanh nghiệp  Việc gia tăng các hoạt động xuất nhập khẩu trong những năm qua đã giúp Việt Nam trở thành nước xuất siêu với kim ngạch đạt khoảng 3 tỷ đô la. Điều này giúp cho cán cân […]