Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Uncategorized

Giấy chứng nhận y tế cho hạt dẻ có thời hạn bao lâu

Giấy chứng nhận y tế cho hạt dẻ có thời hạn bao lâu? Giấy chứng nhận y tế do Bộ Y Tế cấp cho những sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo thông tư 52/2015/TT-BYT. Hạt dẻ là sản […]