Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Các thông tin liên quan đến xin chứng nhận CFS tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các thông tin liên quan đến xin chứng nhận CFS tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu, sản phẩm […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trứng cá trứng

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trứng cá trứng Theo quy định, tùy theo từng loại sản phẩm mà sẽ có 03 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Xin cấp Certificate of Free Sale cho bí đao sấy khô để xuất khẩu như thế nào?

Xin cấp Certificate of Free Sale cho bí đao sấy khô để xuất khẩu như thế nào? Để xuất khẩu bí đao sấy khô ra nước ngoài thì một trong những loại giấy tờ không thể thiếu là Giấy chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of Free Sale cho bí đao sấy khô. […]