Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)

Doanh nghiệp thực hiện giấy chứng nhận y tế cho bánh bao nhân khoai lang để xuất khẩu

Doanh nghiệp thực hiện giấy chứng nhận y tế cho bánh bao nhân khoai lang để xuất khẩu Thị trường xuất khẩu luôn là thị trường mà các nhà sản xuất kinh doanh hướng đến vì lợi nhuận cũng như tạo được thương hiệu cho doanh nghiệp. Một loại giấy tờ bắt buộc phải có […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Xin giấy chứng nhận certificate of free sale cho bánh bao nhân khoai lang

Xin giấy chứng nhận certificate of free sale cho bánh bao nhân khoai lang Giấy chứng nhận Certificate of free sale hay còn được gọi ngắn gọn với tên CFS, đây là một loại giấy chứng nhận cần phải có khi doanh nghiệp muốn xuất khẩu. Bánh bao nhân khoai lang đang dần chiếm lĩnh […]