Công bố chất lượng sản phẩm, Uncategorized

Điều kiện xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm

Điều kiện xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm Sản phẩm là thực phẩm khi muốn lưu thông trên thị trường trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì phải tiến hành công bố sản phẩm bất kể đó là thực phẩm thường hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Loại thực […]

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở bột ngũ vị hương xin như thế nào

Giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở bột ngũ vị hương xin như thế nào Bột ngũ vị hương là một loại gia vị dạng bột, xuất hiện trong nhiều nền ẩm thực. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra khi tìm hiểu về nguồn gốc của ngũ vị hương. Chẳng hạn […]

Công bố chất lượng sản phẩm

Tự công bố sản phẩm bột ngũ vị hương theo đúng nghị định chính phủ

Tự công bố sản phẩm bột ngũ vị hương theo đúng nghị định của chính phủ Với ưu thế tiện dụng và mang lại hương vị mới cho nhiều món ăn; bột ngũ vị hương đang ngày một thông dụng hơn. Chính vì vậy; ngày nay rất nhiều thương hiệu bột ngũ vị hương được […]