Kiểm nghiệm sản phẩm

Doanh nghiệp kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm ruột chanh dây cấp đông cần chuẩn bị gì

Doanh nghiệp kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm ruột chanh dây cấp đông cần chuẩn bị gì Ruột chanh dây là một trong những loại thực phẩm đang được yêu thích hiện nay bởi dinh dưỡng mà nó mang lại. Tuy nhiên, nếu bảo quản tươi thì thời gian sẽ không được lâu. Vì vậy Ruột chanh dây cấp […]

Giấy phép lưu hành sản phẩm - CFS

Xin giấy phép lưu hành tự do cho ruột chanh dây cấp đông để xuất khẩu

Xin giấy phép lưu hành tự do cho ruột chanh dây cấp đông để xuất khẩu Ruột chanh dây là một trong những loại thực phẩm đang được yêu thích hiện nay bởi dinh dưỡng mà nó mang lại. Tuy nhiên, nếu bảo quản tươi thì thời gian sẽ không được lâu. Vì vậy Ruột chanh dây cấp đông là […]