Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini nhanh nhất

Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini nhanh nhất

Siêu thị mini là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2; và thuộc loại hình siêu thị tổng hợp theo quy định pháp luật. Những năm gần đây; cùng với sự phát triển của xã hội, thì mô hình siêu thị mini cũng có bước đột phá khi xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Với lợi thế nắm bắt tốt nhu cầu của người dùng, đầu tư hơn về không gian mua sắm cũng như chất lượng sản phẩm, mô hình siêu thị mini đang ngày càng phát triển rộng rãi, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Nắm rõ nhu cầu khách hàng, C.A.O Media mang đến dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh một cách hợp pháp.

Trình tự quy trình cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi; cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ.

Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Trong thời gian 15 ngày làm việc; kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ; hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định; cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận;
 • Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ban hành quyết định thành lập. Đoàn thẩm định gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; trong đó phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm; (đoàn thẩm định, thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia). Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở.

Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
 • Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở

 • Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” ;vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Mẫu.
 • Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp; cơ sở được cấp Giấy chứng nhận khi các điều kiện kinh doanh của ít nhất một nhóm sản phẩm được đánh giá “Đạt”. Các nhóm sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi vào Giấy chứng nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm;
 • Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”; thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu mươi) ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định; cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc; tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục;
 • Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt”; cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận;
 • Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau; Đoàn thẩm định; giữ 01 (một) bản và cơ sở giữ 01 (một) bản.

Cấp Giấy chứng nhận

 • Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”; cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu.
C.A.O Media thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất; kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất  
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất; kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

C.A.O Media là đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị mini nhanh nhất; tư vấn cơ sở chính xác, đảm bảo ra giấy sau thẩm định lần 1. Gọi C.A.O 0903145178 để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *