Thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu theo quy định cùng C.A.O Media

Thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu theo quy định cùng C.A.O Media

Hiện nay nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng của ngày một tăng; vì vậy mà nhiều doanh nghiệp đã tiến hành nhập khẩu thực phẩm chức năng về nước để kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, để kinh doanh thực phẩm chức năng nhập khẩu bắt buộc phải có Giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu ). Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký lại phức tạp; đòi hỏi phải am hiểu quy định của Nhà nước.

Nắm bắt được mong muốn của khách hàng; công ty C.A.O Media chúng tôi triển khai dịch vụ hỗ trợ cho quý doanh nghiệp trong việc thực hiện đăng ký các thủ tục đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu. Để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí chia sẻ; gánh vác nỗi lo về thời gian; và công việc giấy tờ.

Thực phẩm chức năng là gì?

Theo định nghĩa tại Khoản 23 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì:

“Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học”.

Cơ sở pháp lý để đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;
 • Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;
 • Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế;     
 • Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

“Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu đang thực hiện tại C.A.O Media”

Thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu theo quy định cùng C.A.O Media
Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm do Bộ Y Tế – Cục An Toàn Thực Phẩm cấp (Ảnh C.A.O Media)

Tại sao cần đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu?

 Thực phẩm chức năng: là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người; có tác dụng dinh dưỡng; tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái; tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Tuỳ theo công thức; hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng; thực phẩm chức năng còn có các tên gọi sau: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; sản phẩm dinh dưỡng y học

Chính vì các tác dụng, công năng đó tác động lên cơ thể còn người nên để đảm bảo sức khỏe của con người và cộng đồng; cơ quan nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ; và được thể hiện qua thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu. Đồng thời nâng cao uy tín và lòng tin của người tiêu dùng đôi với sản phẩm của doanh nghiệp.

Điều kiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Điều kiện về ngành nghề

Cơ sở muốn kinh doanh thực phẩm chức năng có thể thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể để đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.

Điều kiện giấy phép

Để có thể kinh doanh thực phẩm chức năng; cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Công bố

Sản phẩm thực phẩm chức năng phải được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Để kinh doanh thực phẩm chức năng; cơ sở kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục công bố thực phẩm chức năng trước khi nhập khẩu.

Kiểm tra an toàn

Việc nhập khẩu các lô hàng thực phẩm chức năng vào Việt Nam phải trải qua giai đoạn kiểm tra an toàn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các loại thực phẩm chức năng cần phải công bố

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 thì các loại thực phẩm chức năng đều phải đăng ký bản công bố sản phẩm.

Thành phần hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 thì hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bao gồm

 1. Giấy đăng ký kinh doanh 
 2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng) – Certificate of Analysis của nhà sản xuất được cấp bởi cơ quan kiểm định độc lập tại nước xuất xứ. CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025; cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam.
 3. Nhãn sản phẩm; ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 4. Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau: GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.
 5. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) và Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.
 6. Sản phẩm: 03 mẫu/01 sản phẩm

Cơ quan tiếp nhận đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 thì:

 1. Các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu dưới dạng TP bổ sung, bảo vệ sức khỏe sẽ do Bộ Y tế quản lý.
 2.  Thực phẩm chức năng nhập khẩu dưới dạng sử dụng cho chế độ ăn đặc biệt, dinh dưỡng y học, dinh dưỡng dùng cho trẻ em từ 0-36 tháng tuổi sẽ do Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được UBND cấp tỉnh chỉ định thực hiện thủ tục thụ lý hồ sơ, cấp giấy phép và quản lý hậu kiểm sau cấp phép.

Trình tự thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010; thì trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm là thực phẩm chức năng nhập khẩu gồm các bước:

 • Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 • Cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ; và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm;
 • Nếu không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm; hoặc yêu cầu sửa đổi; bổ sung; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi; bổ sung 01 lần.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ; thành phần cấu tạo thì phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác; tổ chức; cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và được sản xuất; kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai thông tin của tổ chức; cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình; và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
 • Nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Dịch vụ thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại C.A.O Media

Trước khi thực hiện dịch vụ C.A.O Media sẽ tiến hành tư vấn đề khách hàng nắm rõ hơn về thủ tục xuất/nhập khẩu sản phẩm; nếu hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện doanh nghiệp sẽ dễ dàng làm việc tại hải quan để qua trình đưa hàng đi được thuận tiện hơn.

 • Tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp về hồ sơ; thủ tục thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa có kết quả kiểm nghiệm theo yêu cầu; hoặc chưa có các giấy phép con; C.A.O Media sẽ hỗ trợ thực hiện các giấy phép cho khách hàng.
 • Tiếp nhận hồ sơ có sẵn từ khách hàng và kiểm tra tính pháp lý.
 • Soạn hồ sơ xin giấy phép; và gửi đến khách hàng ký tên và đóng dấu.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Theo dõi hồ sơ đã nộp tại cơ quan cho đến khi có kết quả hồ sơ đạt.
 • Đại diện khách hàng nhận phiếu tiếp nhận đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu; và giao tận nơi cho doanh nghiệp.
 • Hoàn thành dịch vụ và tư vấn hậu kiểm (nếu có).

Công ty TNHH DV Tư Vấn Truyền Thông C.A.O

Là một trong những công ty được nhiều người biết đến với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn dày kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng với mối quan hệ thân thiết với cơ quan nhà nước, C.A.O Media luôn cam kết cung cấp cho khác hàng những dịch vụ chất lượng và độ tin cậy cùng các giải pháp toàn diện; sáng tạo cho các vấn đề của quý khách hàng;
Với quy trình làm việc trình tự và khoa học; chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi hợp tác với chúng tôi để xin các loại giấy phép cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại C.A.O Media

Trên đây là những thông tin về thủ tục đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu theo quy định. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện dịch vụ TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG – UY TÍN.

Liên hệ C.A.O Media qua số điện thoại: 0903 145 178 hoặc gửi về địa chỉ email tuvan2@tuvangiayphepcao.com để được cung cấp thông tin chính xác nhất.

>> Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *