Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Điều kiện xin giấy phép ATTP cơ sở sản xuất thạch trân châu

Điều kiện xin giấy phép ATTP cơ sở sản xuất thạch trân châu Một trong số các giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, cụ thể là sản xuất thạch trân châu chính là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hay […]