Công bố chất lượng sản phẩm

Chi tiết thực hiện tự công bố sản phẩm trà ô long đặc biệt

Chi tiết thực hiện tự công bố sản phẩm trà ô long đặc biệt Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, trà ô long được xếp vào nhóm thực phẩm, thuộc đối tượng phải được kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm trước khi kinh doan trên thị trường. Bài viết dưới đây, CAO Media sẽ hướng dẫn đến mọi […]