Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tp HCM

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 quy định về thủ tục xin giấy phép kinh doanh cũng như thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp muốn kinh doanh hợp pháp trên thị trường đều phải đăng ký giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động và sau này nếu có thay đổi, chỉnh sửa vẫn được thực hiện theo nhu cầu.

Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp ngoài việc thay đổi giấy phép kinh doanh; doanh nghiệp còn phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp; in ấn lại hóa đơn VAT, thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác; bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thay đổi giấy phép con;… (nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp

 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên dự kiến thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Khi thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp cần lưu ý nếu thay đổi chuyển sang quận mới; hoặc tỉnh thành phố mới doanh nghiệp phải xác nhận nghĩa vụ thuế nơi trụ sở cũ và cũng phát sinh thêm thủ tục đăng ký lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp. Nếu trong cùng quận huyện thì sau khi thay đổi doanh nghiệp thông báo về sự thay đổi với các cơ quan; đối tác liên quan để ghi nhận địa chỉ mới nhằm thống nhất sử dụng địa chỉ trong chứng từ giao dịch; đặc biệt là hóa đơn chứng từ thuế; sao kê ngân hàng,…

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Khi doanh nghiệp muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký; bắt buộc phải thực hiện thủ tục bổ sung hoặc thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp khi có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh nếu danh mục ngành nghề đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ chưa được mã hoá ngành nghề mã cấp 4 thì khi thay đổi; phải đồng thời mã hoá lại các ngành nghề đã được cấp trước đây.
Mẫu giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp (Ảnh C.A.O)

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Tên; mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 • Họ; tên; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Doanh nghiệp lưu ý những người đã từng là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp; nhưng chưa thực hiện xong các nghĩa vụ với cơ quan thuế; sẽ không được tiếp tục đăng ký với tư cách là người đại diện theo pháp luật của bất kỳ doanh nghiệp khác.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung; thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Trong trường hợp tăng mức vốn điều lệ; thì thuế môn bài năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 • Tên, mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh; (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

C.A.O Media thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp lý cho doanh nghiệp. Đảm bảo để doanh nghiệp sửa đổi và kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Gọi C.A.O 0903145178 để được hướng dẫn chi tiết nhất nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *