Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)

Giấy chứng nhận y tế cho bánh trung thu có dễ xin không

Giấy chứng nhận y tế cho bánh trung thu có dễ xin không Giấy chứng nhận y tế là loại giấy bắt buộc cần nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình. Và với thị trường sản xuất bánh trung thu thì cũng không ngoại lệ. Bánh trung thu nay đã gần như […]