Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định vấn đề pháp lý cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện – kinh doan rượu. Nghị định đưa ra và bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện thì mới được kinh doanh rượu trên thị trường. Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ được cấp khi doanh nghiệp muốn kinh doanh bán rượu cho khách ăn uống tại nhà hàng hoặc phụ vụ tại khách sạn, quán cà phê,… Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ được quy định rõ ràng tại Nghị định. Sau đây, C.A.O Media sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục này nhé!

Cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận; huyện; thị xã; thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Giấy phép bán lẻ rượuGiấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận; huyện; thị xã; thành phố thuộc tỉnh;

Hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thẩm quyền của cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Cấp mới giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ với các trường hợp: giấy phép hết thời hạn hiệu lực; giấy phép bị mất hoặc bị hỏng
 • Thu hồi giấy phép khi doanh nghiệp vi phạm quy định Nhà nước
Mẫu giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Ảnh C.A.O)

Điều kiện để được cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Là doanh nghiệp; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định; địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất; phân phối; bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2107/NĐ-CP

Chất lượng và an toàn thực phẩm rượu khi đưa vào kinh doanh

 • Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 • Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
 • Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

C.A.O Media thực hiện các thủ tục pháp lý cho doanh nghiêp, đảm bảo cho doanh nghiệp được cơ quan cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Gọi C.A.O 0903.145.178 để được hướng dẫn và tư vấn một cách chi tiết nhất nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *